הסבר על הרטבת לילה

הרטבת לילה היא בעיה שכיחה בקרב ילדים. מחקרים מראים שכ-20% מכלל הילדים בגיל חמש מרטיבים במהלך שנתם, וכ-9% מהילדים בגיל שבע ממשיכים להרטיב בלילה. רוב הילדים ייגמלו מהרטבת לילה לקראת גילאי עשר-אחד עשר, אך 2%-1% מהמתבגרים (אם לא טופלו) עדיין יסבלו מהבעיה. בגלאים הצעירים השכיחות בבנים היא כפולה מזו אצל בנות, אך היא משתווה בשני המינים בגיל ההתבגרות.

סוגי הרטבת לילה:

נהוג להבדיל בין הרטבת לילה ראשונית והרטבת לילה שניונית.

נהוג גם לחלק הרטבת לילה ל-

1) הרטבת לילה בתדירות נמוכה (Infrequent Bedwetting) – בה הילד/ה מרטיבים כשני לילות או פחות במהך השבוע.

2) הרטבת לילה בתדירות גבוהה (Frequent Bedwetting) – בה הילד/ה מרטיבים לפחות שלושה לילות בשבוע.

 

הטיפול בהרטבת לילה בתדירות נמוכה או גבוהה הוא דומה.

הרטבת לילה ראשונית - היא הרטבה אצל ילדים אשר נמשכה מאז לידתם, כלומר, ילדים שלא הפסיקו להרטיב בלילה. הסיבה להרטבה זו היא פיזיולוגית וקשורה בין היתר למנגנוני עירות/שינה, כפי שיוסבר בהמשך. רבים מילדים אלו ישנים שינה עמוקה ואף לא חשים כאשר בורח להם במהלך הלילה.

הרטבת לילה שניונית - היא הרטבה אצל ילדים אשר הפסיקו להרטיב והיו יבשים לתקופה של שישה חודשים לפחות, אך חזרו להרטיב. הסיבה להרטבה זו היא לרוב חברתית/פסיכולוגית, ולרוב נוצרת בשל מצבי דחק (סטרס) בהם מצוי הילד. למשל, הרבה ילדים חזרו להרטיב בלילה לאחר מבצע צוק איתן בשל חרדה אשר התעוררה בשל העזאקות ונפילת הטילים ברחבי הארץ.

 

מבחינה סטטיסטית ברוב המקרים של הרטבת לילה מדובר בהרטבת לילה ראשונית.